Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mielna
data wpływu: 2020-11-06, data przekazania: 2020-11-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Chadacz radny Stawiamy na turystykę

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej , data odpowiedzi: 2020-11-23