Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przedstawienia historii dzierżawy działki 233/10 w Mielnie

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mielna
data wpływu: 2021-01-12, data przekazania: 2021-01-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Elżbieta Kopczyńska radny Wspólnota dla Gminy

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, data odpowiedzi: 2021-01-27