Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Chadacz członek Stawiamy na turystykę
Elżbieta Kopczyńska 0przewodniczący Wspólnota dla Gminy
Katarzyna Mróz członek Wspólnota dla Gminy
Maciej Starnawski członek Wspólnota dla Gminy
Lilla Szewczyk członek Stawiamy na turystykę