Wspólne Posiedzenie Komisji

Zakres działania i skład komisji.

Wspólne Posiedzenie Komisji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu