Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Komisja Spraw Społecznych i Turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Spraw Społecznych i Turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych jest:

  1. Oświata w tym funkcjonowanie szkół i przedszkola
  2. Kultury w tym funkcjonowania bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury
  3. Kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku, w tym terenów rekreacyjnych i urzadzeń sportowych
  4. Ochrony zdrowia
  5. Pomocy społecznej

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Iwona Burdzińska członek Stawiamy na turystykę
Piotr Dobrasiewicz członek Wspólnota dla Gminy
Magdalena Gos-Kozłowska członek Wspólnota dla Gminy
Joanna Sosnowska członek Wspólnota dla Gminy
Monika Zabłocka 0przewodniczący Wspólnota dla Gminy