Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-19 I/3/2018
Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2018-11-19 I/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-19 I/3/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-19 I/3/2018
Komisja Spraw Społecznych stała 2018-11-19 I/3/2018
Wspólne Posiedzenie Komisji stała 2018-11-19 I/3/2018