Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Informacja z działalności Rady Miejskiej między sesjami. (PDF, 96.97Kb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-28 informacja
2 sprawozdanie z pracy Burmistrza (PDF, 1.14Mb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-28 informacja
3 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2024 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego (PDF, 53.50Kb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-23 informacja
4 Informacja o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie wakacyjnym 2024- Mieleńskie Lato Artystyczne (PDF, 5.35Mb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-23 projekt uchwały
5 projekt w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2024 - 2035 (PDF, 948.63Kb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-23 projekt uchwały
6 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie (PDF, 2.03Mb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-23 projekt uchwały
7 Informacja o przygotowaniu Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2024 r. (PDF, 100.61Kb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-21 projekt uchwały
8 Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Mielnie do sezonu letniego w 2024 roku (PDF, 72.70Kb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-21 projekt uchwały
9 Informacja o przygotowaniu Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego 2024 roku (PDF, 739.40Kb)
III sesja Rady Miejskiej Mielna
2024-05-21 projekt uchwały
10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mielna (PDF, 76.41Kb)
II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna
2024-05-14 projekt uchwały
11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna (PDF, 34.92Kb)
II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna
2024-05-13 projekt uchwały