Przejdź do treści

Lilla Szewczyk

Zdjęcie: Lilla Szewczyk
Zdjęcie: Lilla Szewczyk

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 111
Klub
Razem dla Przyszłości
Dyżury
Kontakt l.szewczyk@gmina.mielno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-14
2 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-14

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 10:19:20 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Mielna Sesja Inauguracyjna za
2024-05-07 10:24:35 Głosowanie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej w osobach Magdalena Gos-Kozłowska, Marta Miksza, Jadwiga Lachowicz Sesja Inauguracyjna za
2024-05-07 11:22:15 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Mielna w osobach Łukasz Grzonkowski, Lilla Szewczyk, Ewa Włodyka Sesja Inauguracyjna za
2024-05-07 12:04:11 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 4 Informacja ustępującego Burmistrza o stanie budżetu i innych sprawach ważnych dla Gminy Sesja Inauguracyjna za
2024-05-14 10:28:38 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:30:39 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:32:17 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:33:45 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:35:18 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Spraw Społecznych i Turystyki II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:49:57 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie Jadwiga Lachowicz II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:51:47 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w osobie Piotr Dobrasiewicz II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:52:58 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w osobie Marcin Kotowski II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:54:22 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego w osobie Krzysztof Kowalik II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:55:44 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznej i Turystyki w osobie Monika Zabłocka II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:58:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 12:22:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mielna wraz z autopoprawką II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 10:27:16 Informacja o przygotowaniu Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2024 r. III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:00:57 Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Mielnie do sezonu letniego w 2024 roku III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:03:54 Informacja o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie wakacyjnym 2024- Mieleńskie Lato Artystyczne III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:06:22 Informacja o przygotowaniu Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego 2024 roku III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:12:00 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2024 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:13:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 r. III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:15:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2024-2035 III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:17:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielno III sesja Rady Miejskiej Mielna za