Przejdź do treści

Ewa Maria Włodyka

Zdjęcie: Ewa Maria Włodyka
Zdjęcie: Ewa Maria Włodyka

Wiceprzewodnicząca

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 74
Dyżury
Kontakt e.wlodyka@gmina.mielno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-14

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 10:17:47 Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Mielna Sesja Inauguracyjna za
2024-05-07 10:24:05 Głosowanie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej w osobach Magdalena Gos-Kozłowska, Marta Miksza, Jadwiga Lachowicz Sesja Inauguracyjna za
2024-05-07 11:21:57 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Mielna w osobach Łukasz Grzonkowski, Lilla Szewczyk, Ewa Włodyka Sesja Inauguracyjna za
2024-05-07 12:04:06 Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 4 Informacja ustępującego Burmistrza o stanie budżetu i innych sprawach ważnych dla Gminy Sesja Inauguracyjna za
2024-05-14 10:28:16 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:30:33 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:32:12 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:33:42 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:35:07 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Spraw Społecznych i Turystyki II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:49:51 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie Jadwiga Lachowicz II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:51:40 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w osobie Piotr Dobrasiewicz II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:53:03 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w osobie Marcin Kotowski II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:54:13 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego w osobie Krzysztof Kowalik II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:55:35 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznej i Turystyki w osobie Monika Zabłocka II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 10:56:39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-14 12:22:42 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mielna wraz z autopoprawką II sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 10:27:15 Informacja o przygotowaniu Placówki Straży Granicznej do sezonu letniego 2024 r. III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:00:50 Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji w Mielnie do sezonu letniego w 2024 roku III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:03:51 Informacja o planowanych działaniach artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Mielno w sezonie wakacyjnym 2024- Mieleńskie Lato Artystyczne III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:06:20 Informacja o przygotowaniu Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego 2024 roku III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:11:55 Informacja Straży Miejskiej z przygotowań i zabezpieczenia sezonu letniego 2024 r. w Gminie Mielno pod względem porządku publicznego III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:13:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 r. III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:15:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2024-2035 III sesja Rady Miejskiej Mielna za
2024-05-28 11:17:14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielno III sesja Rady Miejskiej Mielna za