Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania komisji Budżetu i Finansów są:

  1. Budżet Gminy i jego wykonanie
  2. Gospodarka Finansowa
  3. Gospodarowanie mieniem komunalnym
  4. Tworzenie likwidacja i reorganizacja gminnych jednostek organizacyjnych
  5. Tworzenie i przystapienie do spółek oraz zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Burmistrza
  6. Handlu, usług oraz rzemiosła

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Chadacz członek Stawiamy na turystykę
Elżbieta Kopczyńska 0przewodniczący Wspólnota dla Gminy
Katarzyna Mróz członek Wspólnota dla Gminy
Maciej Starnawski członek Wspólnota dla Gminy
Lilla Szewczyk członek Stawiamy na turystykę