Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Miejskiej Mielna".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Burdzińska wstrzymał się
2 Krzysztof Chadacz wstrzymał się
3 Piotr Dobrasiewicz za
4 Magdalena Gos-Kozłowska za
5 Tadeusz Jarząbek za
6 Elżbieta Kopczyńska za
7 Ryszard Kusyk za
8 Katarzyna Mróz za
9 Zygmunt Ramotowski wstrzymał się
10 Leon Rybka za
11 Joanna Sosnowska za
12 Maciej Starnawski za
13 Bronisław Stypka wstrzymał się
14 Lilla Szewczyk wstrzymał się
15 Monika Zabłocka za