Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mielno

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Miejskiej ".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Burdzińska za
2 Krzysztof Chadacz za
3 Piotr Dobrasiewicz przeciw
4 Magdalena Gos-Kozłowska przeciw
5 Tadeusz Jarząbek przeciw
6 Elżbieta Kopczyńska przeciw
7 Ryszard Kusyk przeciw
8 Katarzyna Mróz przeciw
9 Zygmunt Ramotowski za
10 Leon Rybka przeciw
11 Joanna Sosnowska przeciw
12 Maciej Starnawski przeciw
13 Bronisław Stypka wstrzymał się
14 Lilla Szewczyk przeciw
15 Monika Zabłocka przeciw